Campanie selectie proiecte LIFE+ 2011

 

Comisia Europeană a lansat campania de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE + pentru anul 2011

  

Comisia Europeanăa lansat, sâmbătă, 26 februarie 2011, cea de-a cincea campanie de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+. Bugetul alocat României este de aproximativ 11,5 milioane de euro, disponibil finanţării proiectelor care se înscriu pe cele 3 componente ale programului: natură şi biodiversitate, politici şi guvernare de mediu şi informare şi comunicare. Ghidurile publicate de Comisia Europeană şi formularul de aplicare necesare completării propunerilor de proiecte pentru sesiunea 2011 pot fi găsite şi pe site-ul M.M.P, la adresa http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm.

 

Sesiunea de proiecte LIFE+ 2011 prezintă un calendar strict al proiectelor,  în care data de 18 iulie 2011 este data limită de depunere a proiectelor la Autoritatea Naţională pentru LIFE+ reprezentată de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Pentru proiectele propuse în 2011, cel mai optimist termen la care acestea pot debuta este 1 iunie 2012. Se va ţine cont de acest aspect atunci când se va stabili calendarul de implementare al propunerilor de proiecte.

 

Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+) nu finanţează măsurile care intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate şi al domeniului principal de aplicare al altor instrumente financiare comunitare, printre care Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Programul Cadru pentru competitivitate şi inovaţie, Fondul european pentru pescuit şi cel de-al Şaptelea Program cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative şi Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

 

Potenţialii aplicanţi ai proiectelor LIFE+ trebuie să verifice complementaritatea acţiunilor propuse cu acţiunile celorlalte instrumente financiare comunitare.

 

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe paginile web ale Ministerului Mediului şi Pădurilor http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm

şi Comisiei Europene  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


Programul Casa Verde persoane fizice 2011