sistem integrat deseuri

Sistem integrat de gestionarea deşeurilor

                        Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Regională, respectiv Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, POS Mediu, are o valoare totală de 35 266 595 mil euro şi se va derula în perioada 2009 - 2013.

            Prin proiect se urmăreşte colectarea selectivă a deşeurilor, atingerea ţintelor privind reciclarea şi recuperarea deşeurilor de ambalaje, reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare, închiderea, reabilitarea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare rurale şi urbane neconforme. Proiectul a fost transmis oficial Comisiei Europene în 27.11.2009. A fost accesptat de Autoritatea de Management pentru POS Mediu (adresa MM 86622/DF/18.12.2009). A fost aprobat la Bruxelles în data de 04.02.2010.