Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Sediul : Splaiul Muresului, FN,Arad, Cod 310132, judetul Arad

Telefon: 0257-280996,0257-280331,0257-281461,0257-250046 ;

E-mail:office[@]apmar.anpm.ro ; Web site: http://apmar.anpm.ro

 

DIRECTOR EXECUTIV: Dr. Ing. DANA MONICA DANOIU

 

URMARE A MÃSURILOR CARE TREBUIE A FI INSTITUITE PENTRU PREVENIREA ŞI LIMITAREA EVENTUALELOR ÎMBOLNÃVIRI CU NOUL CORONAVIRUS – COVID 19

ŞI URMARE A DECRETULUI 195/2020

PRELUAREA ŞI PREDAREA DOCUMENTELOR ÎN CADRUL APM ARAD SE VA FACE ASTFEL:

TOATE DOCUMENTELE VOR FI TRANSMISE CÃTRE APM ARAD ÎN FORMAT TIPÃRIT, PRIN POŞTÃ SAU SERVICII DE CURIERAT

DOCUMENTELE EMISE DE APM ARAD VOR FI TRANSMISE BENEFICIARILOR PRIN EMAIL,

 SAU SE VOR RIDICA DE LA SEDIUL APM ARAD

IN ZILELE DE LUNI, MARŢI SAU JOI

ÎNTRE ORELE 8.30-13.30

AVEM RUGÃMINTEA DE A VENI PENTRU RIDICAREA DOCUMENTELOR ÎN ORIGINAL

DOAR DUPà RIDICAREA STÃRII DE URGENŢà

 

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE VA FACE NUMAI PRIN ORDIN DE PLATÃ SAU PRIN MANDAT POŞTAL.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE

APM ARAD SUNT:

TITULAR: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

CIF    3678327

CONT BANCAR  

RO21TREZ0215032XXX006778

DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Arad pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Declaratie OBLIGATORIE privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) la depunerea dosarelor de orice fel la sediul APM Arad_Click pentru descarcare

Formular electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economici in sistemul SIM

Formularul de inregistrare online se afla la adresa : http://raportare.anpm.ro

 

ATENTIE! - Nu se primesc documentatii prin posta, cu sau fara tariful aferent atasat. Acestea vor fi returnate cu plata ramburs.

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro