Back

LABORATOR ZGOMOT

Laboratorul APM Arad efectuează în cadrul Programului propriu de monitorizare, măsurări săptămânale ale nivelului de zgomot produs de traficul din municipiu Arad, în principalele intersecţii, pe străzi de diferite categorii şi de activitatea unor agenţi economici unde au existat reclamaţii din partea locatarilor din zonă.

În activitatea laboratorului se respectă următoarelor DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:

  • SR ISO 1996/1-2008  Acustică – Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant; Partea 1: Mărimi fundamentale şi metode de evaluare
  • SR ISO 1996/2-2008  Acustică – Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant; Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant
  • SR 6161/1-2008 Acustica în construcţii. Partea 1: Măsurarea nivelului de zgomot în construcţii civile. Metode de măsurare
  • SR ISO 9613/1-1996 Acustică. Atenuarea sunetului propagat în aer liber. Partea 1: Calculul absorbţiei atmosferice
  • SR ISO 9613/2-2006 Acustică. Atenuarea sunetului propagat în aer liber. Partea 2: Metodă generală de calcul
  • Hotărârea de Guvern nr. 321 din 14 aprilie 2005 Republicată privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
  • Ordin nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei
  • SR EN 61672/1 – 2004 – Electroacustică – Sonometre; Partea 1, Specificaţii
  • STAS 10009-88 Acustica în construcţii. Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot
  • STAS 6161/3-82 Acustica în construcţii. Determinarea nivelului de zgomot în localităţile urbane. Metoda de determinare

 

Incercarea efectuată pentru terţi în cadrul laboratorului, în Domeniul ZGOMOT, este Determinarea zgomotului ambiant.