Back

Înfiintarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria

 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Dezvoltării Rurale din Ungaria notificarea înso?ită de Termenii de referin?ă (în lb. română ?i maghiară) pentru proiectul “Înfiin?area noilor blocuri de centrală atomoelectrică” la centrala de la Paks (“Implementation of new Nuclear Power Plant Units” project, further refferred to as Paks NPP II project), conform cerinţelor procedurii Convenţiei Espoo.

Eventualele propuneri / opinii / sugestii pot fi transmise de la data publicarii (07.03.2013), respectiv pâna la data de 31.03.2013, la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Evaluare Impact si Controlul Poluarii, persoana de contact: Mihaela Macelaru, Tel. 021.408.9588, Fax. 021 316.0421, adrese de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro.

Pentru detalii si descarcarea termenilor de referinta accesati urmatorul link:

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/evaluarea-impactului-asupra-mediului/evaluare-impact-proiecte/centrala-paks-ungaria/