Back

Comunicat de presa proiecte inovatoare Romania Germania

  APM Arad anunţă publicul interesat că în data de 12.06.2014 a fost semnat Acordul între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice al României şi Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcţii şi Siguranţa Nucleară al Republicii Federale Germania privind realizarea în comun, în România, a unor proiecte pilot pentru protecţia mediului.

  Fiind vorba de proiecte pilot, adică furnizoare de modele de succes şi la a căror implementare este necesară utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, conform prevederilor Acordului bilateral româno-german, acestea trebuie să implice noţiunea de inovare, adică să introducă abordări şi soluţii noi pentru dificultăţile sau problemele existente.

  Precizăm că nu există termen limită de depunere, fiecare potenţial investitor este liber să decidă dacă este interesat de acest program şi dacă da, să transmită o propunere de proiect pilot, în limbile germană şi română, urmând cu stricteţe prevederile art. 3 din Acordul bilateral în vigoare. Proiectele se vor depune pe suport de hârtie şi în format electronic, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), în vederea avizării lor de direcţiile tehnice de specialitate din minister (persoană de contact: Dalia Maier, Direcţia Generală de Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale/ tel : 021-3117158/ dalia.maier@mmediu.ro).

  Pentru cei interesaţi, vă punem la dispoziţie pe suport electronic pe site-ul http://apmar.anpm.ro/  la sectiunea "Proiecte Programe Relatii Internationale"- "Programe Proiecte" următoarele documente:

  • variantele în limbile română şi germană ale Acordului bilateral semnat între cele două Părţi;
  • o descriere orientativă a ceea ce trebuie să conţină un proiect pilot;
o broşură, cu informaţii generale, despre programul german care promovează, peste hotare, investiţii de reducere a poluării mediului.