Back

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii 1/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate

ANUNȚ

privind deschiderea sesiunii 1/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță deschiderea sesiunii 1/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.

În vederea atribuirii în custodie a ariilor naturale protejate, persoanele fizice şi juridice interesate pot depune un dosar de candidatură în format hârtie şi suport electronic pentru fiecare poziţie din lista de arii naturale protejate afişate, potrivit art. 29 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

Etapele procedurii de atribuire în custodie sunt următoarele:

a)afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie;

b)depunerea la sediul autorităţii responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii de atribuire;

c)transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, către membri comisiei de evaluare;

d)întrunirea comisiei de evaluare şi evaluarea dosarelor de candidatură;

e)întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;

f)depunerea la sediul autorităţii responsabile a contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea sesiunii de atribuire în custodie;

g)întrunirea Comisiei de contestaţii, analizarea şi soluţionarea contestaţiilor;

h)întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;

i)întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de custodie care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;

j)semnarea convenţiilor de custodie

Lista ariilor naturale protejate pentru care se pot depune dosare de candidatură în vederea atribuirii în custodie aprobată prin Decizia Președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 142 din 29.02.2016.

Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) până la data de 01.04.2016 (data înregistrării la registratura ANPM), la sediul din Splaiul Independenței nr. 294, CorpB, Sector 6, București, în cadrul programului de funcționare a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, respectiv:

Luni - Joi  8:00-16:30

Vineri  8:00-14:00