Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Sediul : Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod poștal 310132, județul Arad

Telefon: 0257 280996, 0257 280331, 0257 281461, 0257 250046;

E-mail: office@apmar.anpm.ro ;

Web site: http://apmar.anpm.ro ;

Facebook: https://www.facebook.com/mediuarad

CHESTIONAR PRIVIND NIVELUL DE SATISFACȚIE AL BENEFICIARILOR

DIRECTOR EXECUTIV: Dr. Ing. DANA MONICA DĂNOIU

 

PROGRAM DE LUCRU

LUNI – JOI între orele 8.00 – 16.30

VINERI între orele 8.00 – 14.00

 

PROGRAM CU PUBLICUL

 

PREDAREA ŞI PRELUAREA TUTUROR DOCUMENTELOR SE VA FACE ÎN ZILELE DE

LUNI, MARŢI SAU JOI, ÎNTRE ORELE 8.30-13.30

DE LA BIROUL PRELUARE-PREDARE DOCUMENTE ÎN SEDIUL APM ARAD LA PARTER

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c..

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăţi în accesarea aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de către operatorii de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

S-A DESCHIS SESIUNEA DE RAPORTARE 2024 INVENTARE LOCALE DE EMISII, AFERENTĂ ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2023.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU RAPORTARE, EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC,

PE PLATFORMA SIM-F2, ESTE 31 MAI 2024.

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

ACCESUL PUBLICULUI ÎN SEDIUL APM ARAD PENTRU AUDIENŢE ŞI CONSULTÃRI PE PROCEDURI DE REGLEMENTARE

SE VA FACE DUPÃ O PROGRAMARE PREALABILÃ LA TELEFON 0257 280 996,  0257 280 331

AUDIENŢELE SAU CONSULTÃRILE PE PROCEDURI DE REGLEMENTARE AU LOC LA PARTER, ÎN SALA DE ŞEDINŢE

PENTRU ORICE INFORMAŢII VÃ RUGÃM SÃ SUNAŢI LA TELEFON 0257 280 996

PENTRU CONSULTAŢII TELEFONICE PRIVIND PROCEDURILE DE REGLEMENTARE SE VA SUNA LA TELEFON 0257 280 331

ALTE INFORMAŢII – PE SITE-UL APM ARAD - apmar.anpm.ro

SAU PE PAGINA DE FACEBOOK A  AGENŢIEIAgenţia pentru Protecţia Mediului Arad

PLATA TARIFELOR DE MEDIU

SE VA FACE NUMAI PRIN ORDIN DE PLATÃ SAU PRIN MANDAT POŞTAL

DATELE DE IDENTIFICARE ALE APM ARAD SUNT:

TITULAR: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

CIF    3678327

CONT BANCAR  

RO21TREZ0215032XXX006778

DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD

 

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Arad pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Declarație OBLIGATORIE privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) la depunerea dosarelor de orice fel la sediul APM Arad - Click pentru descărcare

 

Consimțământ expres referitor la solicitarea de acte către alte instituții - Click pentru descărcare

 

ALTE INFORMAŢII

 

APM Arad anunţă publicul interesat că a fost publicat în Monitorul Oficial din 11 iunie 2020, Ordinul nr. 1.150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

PREVEDERI LEGALE PRIVIND PRELUAREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT ELECTRONIC

Conform OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative modificată prin Legea nr. 179/2017, Legea nr. 267/2021 și Legea nr. 9 din 4 ianuarie 2023 (intră în vigoare din 04.07.2023)

Articolul 3

Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.

PENTRU SOLICITĂRILE DE SUPORT TEHNIC TRIMISE LA ADRESA DE E-MAIL SUPORTSIM@ANPM.RO VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CUI-UL SOCIETĂȚII DUMNEAVOASTRĂ, USER ID-UL (FĂRĂ PAROLĂ!) FOLOSIT PENTRU LOGAREA PE PORTAL, PRECUM ȘI UN PRINTSCREEN CU PROBLEMA TEHNICĂ/EROAREA ÎNTÂMPINATĂ.

 

VIZA ANUALĂ

APM Arad anunţă publicul interesat că a fost publicat în Monitorul Oficial din 11 iunie 2020, Ordinul nr. 1.150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Data intrării în vigoare a acestui act normativ este 11 iulie 2020.

Conform acestuia, viza se solicită şi se aplică anual, începând cu data intrării în vigoare a acestui. Solicitarea se face pentru toate autorizaţiile de mediu sau autorizaţiile integrate de mediu, cu respectarea procedurii.

Documente viză anuală - Pentru a descărca apăsați click!

 

 

În atenția AGENȚILOR ECONOMICI

S-A DESCHIS SESIUNEA DE RAPORTARE 2023 INVENTARE LOCALE DE EMISII, AFERENTĂ ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2022.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU RAPORTARE, EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC,

PE PLATFORMA SIM-F2, ESTE 12 IUNIE 2023.

 

 

Formular electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economici in sistemul SIM

Formularul de inregistrare online se afla la adresa : http://raportare.anpm.ro

 

ATENTIE! - Se primesc documentații și prin poștă sau servicii de curierat.

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro