Back

Plata tarife APM Arad

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2018 PLATA  TARIFELOR DE MEDIU ÎN CADRUL APM ARAD SE VA FACE NUMAI PRIN ORDIN DE PLATĂ SAU PRIN MANDAT POȘTAL.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE APM ARAD SUNT:

TITULAR: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

CIF:     3678327

CONTBANCAR:

RO21TREZ0215032XXX006778 - DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD