Back

lansarea celei de a 5-a sesiuni de atribuire in custodie a ariilor naturale protejate

Va anuntam ca pe site-ul MMSC, http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/sesiunea-de-atribuire-5/, s-a publicat anuntul privind lansarea  celei de-a 5-a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar. Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate.

Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun până la data de 16.10.2013, data înregistrării la registratura sediului autorităţii responsabile din fiecare regiune de dezvoltare, aşa cum sunt prevăzute la art. 15 lit. b) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor natural protejate din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate. La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.