Back

Înfiintarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria", Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Agriculturii din Ungaria notificarea/scrisoarea privind continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontieră însotiță de o serie de documente.

Documentele le puteti gasi aici.

Publicul interesat poate transmite opinii si comentarii in termen de 30 de zile calendaristice pe adresa mihaela.macelaru@mmediu.ro si office@apmar.anpm.ro