Back

Comunicat de presa Saptamana Europeana a Mobilitatii

COMUNICAT DE PRESĂ

Săptămâna Europeană a Mobilităţii

 

CONSIDERENTE GENERALE  

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Aradîn colaborare cu Primăria Municipiului Arad a organizat în perioada 16-22 septembrie 2013 a XII-a ediţie a Săptămânii Europene a Mobilităţii. Scopul campaniei este de a încuraja autorităţile locale din ţările membre ale Uniuniii Europene să introducă şi să promoveze măsuri de transport sustenabile şi alternative nepoluante de deplasare şi totodată să invite cetăţenii să încerce folosirea acestor alternative în locul mersului cu maşina.

 

Săptămâna europeană a mobilităţii este o actiune a Comisiei Europene initiata de DG Environment şi DG Mobility and Transport, care anul acesta a ajuns la ediţia a XII-a si s-a desfăşuratsub logo-ul „Clean air – it’s your move – Aer curat – e rândul tău!”.

Scopul campaniei, care se desfăşoara anual între 16 şi 22 septembrie, este acela de a încuraja autorită?ile locale europene să introducă şi să promoveze măsuri  de transport sustenabile şi să invite cetă?enii să încerce alternative la mersul cu autovehicolul personal.

În cadrul acestui program sunt susţinute demersuri pentru dezvoltarea zonelor pietonale şi a infrastructurii pentru biciclete şi alte mijloace de transport nepoluante, îmbunătă?irea si optimizarea transportului în comun şi bineînţeles constituie un mijloc de a coaliza comunită?ile locale in jurul acestui concept.

Folosirea mijloacelor alternative mersului cu maşina personală combinată cu un transport în comun sustenabil şi eficient va ajuta creşterea mobilităţii şi în acelaşi timp va reduce poluarea şi va îmbunătăţii calitatea vieţii în oraşe.

Sistematizarea urbană sustenabilă este o modalitate de a echilibra dezvoltarea zonelor pietonale şi a pistelor ciclabile cu ameliorarea transporturilor în comun având ca scop îmbunătaţirea calitaţii mediului şi echitatea socială. Sistematizarea superioară poate ajuta oraşele să beneficieze de o mobilitate mai mare, precum şi de aer de o calitate mai bună, de emisii reduse, de zgomot mai puţin şi de un mediu urban mai sănătos.

 

CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEŢUL ARAD, PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2013

Legislaţia naţională privind calitatea aerului înconjurător este rezultatul transpunerii Directivelor europene: 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 şi 2004/107/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 15 decembrie 2004.

Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului înconjurător este formată din staţii fixe şi/sau mobile prezente în fiecare judeţ al ţării, dintre care o parte sunt conectate la Reţeaua europeană de monitorizare a calităţii aerului.

În municipiul Arad poluarea aerului înconjurător este monitorizată prin intermediul a două staţii fixe de monitorizare a calităţii aerului:

-staţia AR1-staţie de tip industrie/trafic, amplasată în pasajul Micălaca,

-staţia AR2-staţie de tip fond urban, amplasată în incinta Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, str.  Ion Fluieraş.

În judeţ, mai există o a treia staţie fixă de monitorizare a calităţii aerului de tip suburban/trafic-AR3, amplasată în oraşul Nădlac.

Poluanţii monitorizaţi continuu (24 din 24 de ore) prin intermediul analizoarelor din cele trei staţii sunt următorii: NOx (oxizi de azot), SO2 (dioxid de sulf), CO (monoxid de carbon), O3 (ozon), BTX( benzen-toluen-xylen), pulberi în suspensie (PM2,5 şi PM10).

Rezultatele măsurătorilor obţinute în staţiile de monitorizare sunt aduse la cunoştinţa publicului prin panoul de informare amplasat în P-ţa Caius Iacob.

Pe panoul respectiv se poate observa calitatea aerului înconjurător din cele trei staţii de monitorizare exprimată prin indici de calitate. Aceşti indici în ordine de la 1 la 6 clasifică calitatea aerului de la excelent la foarte rău, evidenţierea realizându-se şi printr-o paletă sugestivă de culori: de la verde pentru o calitate excelentă până la roşu pentru calitate foarte rea.

Conform Legii 104/2011, prin care este reglementată calitatea aerului înconjurător, la poluanţii gazoşi nu s-au înregistrat valori care să depăşească limitele prevăzute în acest normativ, în primul semestru al anului 2013.

Poluantul, care a depăşit valoarea limită zilnică în acest interval de 6 luni, este pulberi în suspensie PM10.

În lunile aprilie şi mai, valoarea limită de 50 micrograme/mc a fost depăşită în condiţii meteo nefavorabile şi trafic intens, la staţiile AR1 (2 depăşiri) şi la AR3 (2 depăşiri).

Menţionăm că aceste depăşiri au rezultat în urma măsurătorilor gravimetrice (măsurarea filtrelor din staţiile fixe) şi nu a celor nefelometrice (valorile înregistrate de analizorul de PM10 în staţiile fixe).

La staţia AR2 nu s-au înregistrat valori care să depăşească limitele stabilite prin normativul în vigoare - Legea 104/2011.

PROGRAMUL ACŢIUNILOR

A fost după cum urmează:

Luni - 16.09.2012, ora 1300

- conferinţa de presă organizata de APM Arad cu tema “ Respir deci traiesc – dar ce respir... ” sub egida saptamanii europene a mobilitatii ,,Clean air – it’s your move – Aer curat – miscarea ta”sala de sedinte a APM Arad.

            Marţi- 17.09.2012, ora 1100

-               desene pe asfalt cu tema – “Aer curat – miscarea ta” participă preşcolarii Grădiniţei PP Nr. 14 Arad

Miercuri - 18.09.2012, ora 1000

-               prezentarea staţiei fixa de monitorizare a calităţii aerului de la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad

      Joi - 19.09.2012, ora 1000

-               determinarea unor poluanţi gazoşi în condiţii de trafic normal pe strada I.C. Brătianu, explicaţii de specialitate

Vineri - 20.09.2012, ora 1000 - marcarea zilei „În oraş fără maşină ma deplasez dar nu poluez”.

- oprirea circulaţiei pe strada I.C. Brătianu,  în intervalul orar 1000-1200

- determinarea unor poluanţi gazoşi în condiţii de trafic oprit.

-marsul bicicletelor si scandari in fata Primariei

-dansul tematic al majoretelor de la Şcoala Generală Nr. 5

- organizarea de concursuri şi întreceri sportive  pentru elevi şi preşcolari

- evaluarea rezultatelor acţiunii.

 

EVALUAREA REZULTATELOR ACŢIUNII

            -din perspectiva APM Arad, acţiunile desfaşurate in în perioada perioada 16-22 septembrie 2013 în cadrul celei de a XII-a ediţie a Săptămânii Europene a Mobilităţii au constituit un un mijloc adecvat de educaţie ecologică şi ne place să credem că am atins acest deziderat. Prin implicarea elevilor şi a preşcolarilor ne-am dorit să sublininiem faptul că nu există practic noţiunea de vârstă fragedă in ceea ce priveşte educaţia ecologică. Tinerii noştri colaboratori au înţeles importanţa existenţei unui mediu şi a unui climat sănătos de viată şi s-au implicat cu interes în sublinierea acestui aspect prin acţiunile desfăşurate.

            -laboratorul din cadrul APM Arad a prelevat mostre şi a interpretat rezultatele măsurătorilor „in situ” referitoare la poluanţii gazoşi în condiţii de trafic şi în condiţii de trafic oprit, rezultând următoarele rezultate:

            În condiţii de trafic:                 NO2 – 0.01 mg/mc

                                                            SO2 – 0.013 mg/mc

                                                            NH3 – 0.008 mg/mc

           

În condiţii de trafic oprit:        NO2 – 0.006 mg/mc

                                                SO2 - 0.009 mg/mc

                                                NH4 - 0.0046 mg/mc

 

            Procentul de reducere a poluanţilor gazoşi în condiţii fără trafic a fost cuprins intre 30,77 şi 42,5 %, adică redus aproape la jumătate ceea ce motivează toate eforturile noastre de educare a populaţiei, de sensibilizare a autorităţiilor şi a decidenţilor in ceea ce priveşte politicile publice în sprijinul şi în sensul aplicării măsurilor propuse.

             

 

Cu deosebită consideraţie,

Director Executiv

Vasile MAN