Back

Calitatea aerului inconjurator

Accesare baza de date privind calitatea aerului la nivel european

Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului (CECA) furnizează datele referitoare la calitatea aerului din România către baza de date europeană a calităţii aerului . CECA realizează periodic rapoartele către Agenţia Europeana de Mediu sau către Comisia Europeana pentru indeplinirea obligaţiior de raportare ale României din domeniul calităţii aerului, conform legislatiei in vigoare.