Ariile naturale protejate de interes național

 

Arii naturale protejate de interes judeţean şi naţional

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, au fost declarate un număr de 37 arii protejate de importanţă judeţeană:

            Conform Legii 5/2000, în judeţul Arad, au fost declarate un număr de 15 arii protejate, de importanţă naţională:

-           3 rezervaţii botanice (Dosul Laurului, Baltele Gurahonţ, Poiana cu narcise Rovina);

-           3 rezervaţii zoologice (Balta Rovina, Balta Şoimoş, Pădurea Sâc);

-           3 rezervaţii speologice (Peştera Duţu, Peştera Sinesie, Peştera Valea Morii);

-           2 rezervaţii paleontologice (Locul fosilifer Monoroştia, Locul fosilifer Zăbalţ);

-           2 rezervaţie forestieră (Runcu-Groşi, Pădurea de stejar pufos de la Cărand);

-           1 rezervaţii mixte (Rezervaţia de soluri sărăturate de la Socodor);

-           1 rezervaţie ştiinţifică (Arboretul Macea).

Conform Hotărârii de Guvern nr. 2151/ 2004, în judeţul Arad, au fost declarate un număr de 3 zone puse sub protecţie, de importanţă naţională:

-           1 parc natural (Parcul Natural Lunca Mureşului);

-           2 arii de protecţie speciale avifaunistice (Pădurea Lunca, Pădurea Socodor).

-         1 rezervaţie naturală (Prundu Mare)

Conform Hotărârii nr. 1/1995, din data de 27.01.1995 a Comisiei Administrative de pe lângă Prefectura Judeţului Arad şi al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, pe raza judeţului Arad, au fost declarate un număr de 9 parcuri dendrologice.

 

Evidenţa ariilor naturale protejate de importanţă judeţeană şi naţională

REZERVAŢII  BOTANICE

“Dosul Laurului” → obiectivul de protecţie este Ilex aquifolium;

“Poiana cu Narcise Rovina” → obiectivul principal protejat este narcisa - Narcissus stelaris;

“Baltele Gurahonţ” → obiectivul principal protejat este Centaurea simonkaiana;

“Rezervaţia Păliurul” → obiectivul principal protejat este Paliurus spina cristi;

 

REZERVAŢII  ZOOLOGICE

“Balta Rovina” → obiectivele principale protejate sunt:  Ciconia nigra, Platalea leucordia, Haliaetus albicilla;

“Balta de la Şoimoş” → obiectivele principale protejate sunt: Emys orbicularis, Unio pictorum, Planorbis sp., Limnea sp., Misgurnus fosilis;

“Stârcii cenuşii de la Sâc” → obiectivul principal protejat este Ardea cinerea.

 

REZERVAŢII  SPEOLOGICE

“Peştera lui Duţu” → obiectivele principale protejate sunt coloniile de chiroptere din speciile Myotis m. şi Rinolophus r.;

“Peştera Sinesie” → obiectivele principale protejate sunt: coloniile de chiroptere din speciile Myotis m. şi Rinolophus r. şi fragmente osteologice de Ursus spelaeus;

„Peştera cu Apă de la Moară” → obiectivele principale protejate sunt chiropterele din speciile Myotis m.

 

REZERVAŢII PALEONTOLOGICE

„Locul Fosilifer Zăbalţ” → obiectivele principale protejate sunt fosilele de gasteropode silivalve, din ponţianul mediu;

„Punctul Fosilifer Monoroştia” → obiectivele principale protejate sunt fosilele de gasteropode silivalve, din ponţianul mediu;

 

REZERVAŢII FORESTIERE

“Rezervaţia Runcu - Groşi” → obiectivele principale protejate sunt asociaţiile de vegetaţie forestieră, cu arborete de vârste între 100 şi 180 ani;

“Arboretele de Fag de la Râul Mic” → obiectivul principal de protecţie este vegetaţia forestieră, cu vârste cuprinse între 90 şi 160 ani, asigură jir de calitate genetică superioară;

“Pădurea de Fag de la Archişel” → obiectivul principal de protecţie este vegetaţia forestieră, cu făgete şi gorunete de 70 - 210 ani - este un genofond valoros;

“Pădurea de Stejar Pufos de la Cărand” → obiectivele principale protejate sunt asociaţiile de vegetaţie forestieră, cu arborete de stejar pufos (Quercus pubescens).

 

REZERVAŢII  MIXTE

“Rezervaţia Dealul Mocrea” → obiectivul principal de protecţie este vegetaţia forestieră specifică unui deal vulcanic, cu arborete cvasigrădinărite, cu exemplare de arbori seculari;

“Rezervaţia Bezdin - Prundu Mare” →  obiectivele principale protejate sunt: Nymphea alba, Nuphar luteum, Nymphoides peltata, Potamogeton natans, Salvinia natans, Acuila pomarina, Milvus migrans,etc.;

“Rezervaţia naturală mixtă Moneasa” → obiectivele principale protejate sunt: apele termale din carst, asociaţiile forestiere valoroase;

“Rezervaţia de Soluri Sărăturate de la Socodor” → obiectivele principale de protecţie sunt: solul, cu profil alcalinizat, salinizat, gleizat, cu concreţiuni de carbonat de calciu lipsit de ghips; soloneţurile luvice şi soloneţurile alcaline; vegetaţia xerohalofilă;

“Măgura cu ghimpi de la Patârş” → obiectivul principal de protecţie este tipul de staţiune şi de pădure cu  ghimpele - Ruscus aculeatus;

“Pădurea cu ghimpi de la Groşi şi Peştiş” → obiectivele principale de protecţie sunt: asociaţiile forestiere şi ghimpele - Ruscus aculeatus;

„Dealul Pleşa” → obiectivele principale de protecţie sunt: ghimpele - Ruscus aculeatus şi vegetaţia lemnoasă termofilă.

 

REZERVAŢII  ŞTIINŢIFICE

„Arboretul Macea” → obiectivele principale de protecţie sunt: o gamă largă de specii, din ecosistemele forestiere, plante ierboase/ lemnoase exotice, exemplare seculare de arbori, etc..

 

PARCURI NATURALE

“Parcul Natural Lunca Mureşului” → are o suprafaţă de 17.166 ha, include mai multe rezervaţii naturale, se întinde atât în judeţul Arad cât şi în Timiş. Obiectivele principale de protecţie sunt: o serie de habitate valoroase, asociaţii vegetale, specii ocrotite de legislaţia naţională şi internaţională - are o valoare peisagistică ridicată.

 

ARII DE PROTECŢIE SPECIALE AVIFAUNISTICE

„Pădurea Lunca” → obiectivele principale de protecţie sunt coloniile de stârci cenuşii – Ardea cinerea;

 „Pădurea Socodor” → obiectivele principale de protecţie sunt coloniile de stârci cenuşii – Ardea cinerea;

           

PARCURI DENDROLOGICE

„Parcul Dendrologic Arboretum Sylva Gurahonţ” are o suprafaţă de 12,5 ha;

„Parcul Dendrologic Neudorf“ are o suprafaţă de 73 ha;

„Parcul Dendrologic Bulci” are o suprafaţă de 4,0 ha;

„Parcul Dendrologic Căpâlnaş”are o suprafaţă de 10 ha;

„Parcul Dendrologic Săvârşin”, are o suprafaţă de 19,5 ha;

„Parcul Dendrologic Mocrea”, are o suprafaţă de 6,0 ha;

„Parcul Dendrologic Mănăştur” are o suprafaţă de 4,5 ha;

„Parcul Dendrologic Ineu” are o suprafaţă de 12,0 ha;

„Parcul Dendrologic Odvoş” are o suprafaţă de 2,3 ha.

„Parcul Dendrologic Petriş” are o suprafaţă de 10 ha

            A.P.M. Arad monitorizează îndeaproape starea ariilor naturale din judeţ prin controale periodice, dar şi prin studiul speciilor importante existente în cadrul acestor rezervaţii.